Nhận phần thưởng lớn với tiền F5 Sports

Học viện thể thao F5 Sports xin trân trọng thông báo Từ tháng 10/2019 đối với các lớp học bóng đá tại Trung tâm bóng đá La Masia và từ tháng 11/2019 dành cho các bạn nhỏ lớp bóng rổ tại TT Bóng rổ F5 Sports sẽ áp dụng hình thức thưởng tiền tượng trưng […]

Chi tiết