Kế hoạch kiểm tra định kỳ Quý 4/2019

Định kỳ hàng Quý, F5 Sports tiến hành kiểm tra định kỳ nhằm đánh giá trình độ, phân loại để có những điều chỉnh phù hợp trong giáo án tập luyện và gửi thông tin tới phụ huynh để nắm được tình hình tập luyện của con mình. Lịch trình kiểm tra định kỳ các […]

Chi tiết