Quả bóng đá

200,000

Quả bóng đá tròn đều, lực nảy tốt, khâu bằng máy công nghiệp cẩn thận

Chất liệu: Da công nghiệp chất lượng cao

Size: 4,5

0979.728.385