About Us

Học viện thể thao với HLV nước ngoài F5 Sports bao gồm trung tâm bóng đá La Masia và Trung tâm bóng rổ F5 Sports. Xuất phát từ nhu cầu vừa học thể thao cải thiện thể chất, tầm vóc, vừa học các kỹ năng sống quan trọng, vừa nâng cao trình độ tiếng Anh […]

Chi tiết